[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debain etch + wifi + wpa-supplicantHola, no aconsegueixo configurar correctament, el /etc/network/
interfaces i el wpa-supplicant.conf per tal de tenir de configurar el
wifi forma que es conecti autom=E0ticament a la meva xarxa wifi amb
WPA
de casa i quan surti fora es conecti automaticament a la xarxa wifi
lliure disponible mes propera....
He vist molts howto's pero cap acaba de funcionar...
A algú li funciona una configuració similar de wifi? em podeu
facilitar /etc/network/interfaces i el wpa-supplicant.conf  que feu
servir?


Reply to: