[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debain etch + wifi + wpa-supplicantOn 4 sep, 21:30, Lluis <xscr...@gmx.net> wrote:
> El Thu, Sep 04, 2008 at 08:50:29AM -0700, afterdie ens deleità amb les següents paraules:
>
> > Hola, no aconsegueixo configurar correctament, el /etc/network/
> > interfaces i el wpa-supplicant.conf per tal de tenir de configurar el
> > wifi forma que es conecti autom=E0ticament a la meva xarxa wifi amb
> > WPA
> > de casa i quan surti fora es conecti automaticament a la xarxa wifi
> > lliure disponible mes propera....
> > He vist molts howto's pero cap acaba de funcionar...
> > A algú li funciona una configuració similar de wifi? em podeu
> > facilitar /etc/network/interfaces i el wpa-supplicant.conf  que feu
> > servir?
>
> En _principi_, el des del 'interfaces' es pot configurar tot sense
> necessitat de remenar el 'wpa-supplicant.conf'.
>
> Tot i aixo, et recomano que utilitzis el NetworkManager, que automaticament
> es connecta a les wireless que ja t'hagis connectat anteriorment.
>
> A mes a mes, en una versio futura indeterminada (potser ja esta en la 0.7)
> ha de suportar configuracions "system-wide", per autonnectar-se. Es a dir,
> que en debian et podras posar les configuracions que ja coneixes d'avant ma
> al 'interfaces' i tots els usuaris s'hi connectaran de forma automatica. De
> fet vaig comenc,ar a implementar-ho, pero en aquell moment no funcionava
> gairebe res pq estaven fent la transicio a 0.7, on aquesta ja era una de
> les features planejades.
>
> apa!
>
> --
>  "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
>  something new, the whole world becomes that much richer."
>  -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
>  Tollbooth
>
>  Listening: Therion (Celebrators Of Becoming) - 12. Ginnungagap
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQU...@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org

Com ho faries per connectarte a una xarxa wireless amb encriptació WPA
(la de casa) sense el wpa-supplicant i a una lliure qualsevol fora de
casa només amb el interfaces?
Em pots posar un exemple que funcioni, si us plau...
D'altra banda NetworkManager només m'ha portat problemes (al meny en
la versió del etch)

Salutacions


Salutacions


Reply to: