[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Configurar TV-Out en un chip Intel 830MVinga, aquesta penso que es complicada...
Intento aprofitar un antic HP Omnibook XE3 que te un xip de video
integrat Intel 830M amb sortida de video (TV_Out).
Algú sap com configurar aquesta sortida TV-out perque funcioni en
Etch?

Salutacions


Reply to: