[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb postfixEl Tuesday 02 September 2008 12:13:22 David Trigo Chávez va escriure:
> En el log del mail hem surt el seguent error: warning: do not list domain
> prbs.es in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains

Treu el domini prbs.es de "mydestination", cmb el "virtual_mailbox_domains" ja 
faràs prou.

En el "mydestination" hi pots posar un domini.local.

-- 
Jaume Sabater


Reply to: