[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònic



Bones de nou!

Merci a tothom. El directori amb els mails crec que el tinc a ~/.kde4/share/apps/kmail/mail El que he fet ha estat borrar la conta amb POP3, i lhe creat configurada amb IMAP i he creat la regla <*>:* que crec que son tots els mails, que ho mogui a un directori local que he creat.
Ara hem queden dos dubtes, amb la compte configurada amb POP m'apareixia l'opció que deieu de mantenir els missatges en el servidor, pero amb IMAP no em surt, o no la veig, però per contra entrant per webmail veig que encara els tinc al servidor. L'altre pregunta és sobre l'opció " load attatchments on demand", si vull que s'hem descarreguin automàticament els arxius adjunts l'he de tenir marcada o no? o no hi te a veure?

Infinites gràcies a tothom.

Salut i PL!

El 18 / juny / 2008 18:48, Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha escrit:
A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> Ep!!
>
> moltes gràcies a tots, crec que ja casi ho tinc, però tinc un altre dubte.
> Quan et posa els mails a "local folders" vol dir que ho tens descarregat en
> el teu pc, però a quin directori estan? no trobo ni el directori amb el
> mail ni on configurar-ho. Guarda també els arxius adjunts en el mateix
> lloc?

o a ~/Mail

o si fas servir el kmail potser te'ls posa a:
~.kde/share/apps/kmail/....

Leo

> Merci per tot, quan ho tregui fare un resum :)
>
> Salut i PL!
>
> El 18 / juny / 2008 16:47, Jordi Fontich <jfontichv@yahoo.es> ha escrit:
> > A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> > >El que voldria fer i no aconsegueixo és
> > > amb el kmail descarregar tots els correus, amb els respectius arxius
> > > adjunts i que s'em  borressin automàticament del servidor. He estat
> >
> > jugant
> >
> > > amb les opcions i configuracions del kmail i no he trobat la manera de
> > > fer-ho.
> >
> > Hola Julià,
> > jo faig servir el Kmail per gestionar el correu en local, i
> > autimàticament m'¡esborra els missatges del servidor, a noser que li
> > digui el contrari. Ho pots fer des d'arranjament>configura el
> > kmail>comptes>rep>modifica
> >
> > Veuràs que hi ha una casella que diu
> >
> > "Deixa els missatges recuperats al servidor"
> >
> > si està desactivada t'esborrarà tots els missatges del servidor; en canvi
> > si
> > està activada, te'ls conservarà.
> >
> > --
> > Jordi Fontich
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org



--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org




--
Benvingut a l'Atzusac d'en Tux: http://www.atzusac.org

Julià Mestieri

.---.
|o_o |
|:_/ |
// \ \
(| | )
/'\_ _/`\ Usuari de linux num: 369329
\___)=(__/ Linux user number 369329
Reply to: