[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònicA Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
>El que voldria fer i no aconsegueixo és
> amb el kmail descarregar tots els correus, amb els respectius arxius
> adjunts i que s'em  borressin automàticament del servidor. He estat jugant
> amb les opcions i configuracions del kmail i no he trobat la manera de
> fer-ho.

Hola Julià,
jo faig servir el Kmail per gestionar el correu en local, i autimàticament 
m'¡esborra els missatges del servidor, a noser que li digui el contrari. Ho 
pots fer des d'arranjament>configura el kmail>comptes>rep>modifica

Veuràs que hi ha una casella que diu

"Deixa els missatges recuperats al servidor"

si està desactivada t'esborrarà tots els missatges del servidor; en canvi si 
està activada, te'ls conservarà.

-- 
Jordi Fontich


Reply to: