[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònicEp!!

moltes gràcies a tots, crec que ja casi ho tinc, però tinc un altre dubte. Quan et posa els mails a "local folders" vol dir que ho tens descarregat en el teu pc, però a quin directori estan? no trobo ni el directori amb el mail ni on configurar-ho. Guarda també els arxius adjunts en el mateix lloc?

Merci per tot, quan ho tregui fare un resum :)

Salut i PL!

El 18 / juny / 2008 16:47, Jordi Fontich <jfontichv@yahoo.es> ha escrit:
A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
>El que voldria fer i no aconsegueixo és
> amb el kmail descarregar tots els correus, amb els respectius arxius
> adjunts i que s'em  borressin automàticament del servidor. He estat jugant
> amb les opcions i configuracions del kmail i no he trobat la manera de
> fer-ho.

Hola Julià,
jo faig servir el Kmail per gestionar el correu en local, i autimàticament
m'¡esborra els missatges del servidor, a noser que li digui el contrari. Ho
pots fer des d'arranjament>configura el kmail>comptes>rep>modifica

Veuràs que hi ha una casella que diu

"Deixa els missatges recuperats al servidor"

si està desactivada t'esborrarà tots els missatges del servidor; en canvi si
està activada, te'ls conservarà.

--
Jordi Fontich


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Benvingut a l'Atzusac d'en Tux: http://www.atzusac.org

Julià Mestieri

.---.
|o_o |
|:_/ |
// \ \
(| | )
/'\_ _/`\ Usuari de linux num: 369329
\___)=(__/ Linux user number 369329
Reply to: