[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònicQuan uses IMAP lo que veus és lo que hi ha al servidor.

El Wednesday 18 June 2008 19:07:39 Quiron va escriure:
> Bones de nou!
>
> Merci a tothom. El directori amb els mails crec que el tinc a
> ~/.kde4/share/apps/kmail/mail El que he fet ha estat borrar la conta amb
> POP3, i lhe creat configurada amb IMAP i he creat la regla <*>:* que crec
> que son tots els mails, que ho mogui a un directori local que he creat.
> Ara hem queden dos dubtes, amb la compte configurada amb POP m'apareixia
> l'opció que deieu de mantenir els missatges en el servidor, pero amb IMAP
> no em surt, o no la veig, però per contra entrant per webmail veig que
> encara els tinc al servidor. L'altre pregunta és sobre l'opció " load
> attatchments on demand", si vull que s'hem descarreguin automàticament els
> arxius adjunts l'he de tenir marcada o no? o no hi te a veure?
>
> Infinites gràcies a tothom.
>
> Salut i PL!
>
> El 18 / juny / 2008 18:48, Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha
>
> escrit:
> > A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> > > Ep!!
> > >
> > > moltes gràcies a tots, crec que ja casi ho tinc, però tinc un altre
> >
> > dubte.
> >
> > > Quan et posa els mails a "local folders" vol dir que ho tens
> > > descarregat
> >
> > en
> >
> > > el teu pc, però a quin directori estan? no trobo ni el directori amb el
> > > mail ni on configurar-ho. Guarda també els arxius adjunts en el mateix
> > > lloc?
> >
> > o a ~/Mail
> >
> > o si fas servir el kmail potser te'ls posa a:
> > ~.kde/share/apps/kmail/....
> >
> > Leo
> >
> > > Merci per tot, quan ho tregui fare un resum :)
> > >
> > > Salut i PL!
> > >
> > > El 18 / juny / 2008 16:47, Jordi Fontich <jfontichv@yahoo.es> ha escrit:
> > > > A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> > > > >El que voldria fer i no aconsegueixo és
> > > > > amb el kmail descarregar tots els correus, amb els respectius
> > > > > arxius adjunts i que s'em  borressin automàticament del servidor.
> > > > > He estat
> > > >
> > > > jugant
> > > >
> > > > > amb les opcions i configuracions del kmail i no he trobat la manera
> >
> > de
> >
> > > > > fer-ho.
> > > >
> > > > Hola Julià,
> > > > jo faig servir el Kmail per gestionar el correu en local, i
> > > > autimàticament m'¡esborra els missatges del servidor, a noser que li
> > > > digui el contrari. Ho pots fer des d'arranjament>configura el
> > > > kmail>comptes>rep>modifica
> > > >
> > > > Veuràs que hi ha una casella que diu
> > > >
> > > > "Deixa els missatges recuperats al servidor"
> > > >
> > > > si està desactivada t'esborrarà tots els missatges del servidor; en
> >
> > canvi
> >
> > > > si
> > > > està activada, te'ls conservarà.
> > > >
> > > > --
> > > > Jordi Fontich
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > > > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > > > listmaster@lists.debian.org
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org-- 
Jaume Sabater


Reply to: