[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònicA Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> Ep!!
>
> moltes gràcies a tots, crec que ja casi ho tinc, però tinc un altre dubte.
> Quan et posa els mails a "local folders" vol dir que ho tens descarregat en
> el teu pc, però a quin directori estan? no trobo ni el directori amb el
> mail ni on configurar-ho. Guarda també els arxius adjunts en el mateix
> lloc?

o a ~/Mail

o si fas servir el kmail potser te'ls posa a:
~.kde/share/apps/kmail/....

Leo

> Merci per tot, quan ho tregui fare un resum :)
>
> Salut i PL!
>
> El 18 / juny / 2008 16:47, Jordi Fontich <jfontichv@yahoo.es> ha escrit:
> > A Dimecres 18 Juny 2008, Quiron va escriure:
> > >El que voldria fer i no aconsegueixo és
> > > amb el kmail descarregar tots els correus, amb els respectius arxius
> > > adjunts i que s'em  borressin automàticament del servidor. He estat
> >
> > jugant
> >
> > > amb les opcions i configuracions del kmail i no he trobat la manera de
> > > fer-ho.
> >
> > Hola Julià,
> > jo faig servir el Kmail per gestionar el correu en local, i
> > autimàticament m'¡esborra els missatges del servidor, a noser que li
> > digui el contrari. Ho pots fer des d'arranjament>configura el
> > kmail>comptes>rep>modifica
> >
> > Veuràs que hi ha una casella que diu
> >
> > "Deixa els missatges recuperats al servidor"
> >
> > si està desactivada t'esborrarà tots els missatges del servidor; en canvi
> > si
> > està activada, te'ls conservarà.
> >
> > --
> > Jordi Fontich
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: