[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTA Dimarts 14 Novembre 2006 19:40, Jordi Funollet va escriure:
> Benjamí Villoslada dixit:
> > Diria que el .deb del kernel va a /var (hi ha espai) i que un cop
> > instal·lat va a usr/ (hi ha espai).
>
> El kernel comprimit que es fa servir per arrencar la màquina va al
> directori '/boot'.
>
> $ ls -lh /boot/vmlinuz-*
> -rw-r--r--  1 root root 1.2M 2004-11-25 06:10 /boot/vmlinuz-2.6.8-1-686-smp
> -rw-r--r--  1 root root 1.2M 2005-08-16 17:13 /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686-smp
> -rw-r--r--  1 root root 1.2M 2006-09-07 08:06 /boot/vmlinuz-2.6.8-3-686-smp
>
> No acostuma a ocupar 18M, però no m'estranya que no es deixi instal·lar si
> et queda tan poc espai.

Cal tenir en compte que els nuclis precompilats usen el disc RAM inicial (uns 
5,7MB), i és aquest el que s'emporta la major part d'espai quan instal·les un 
nou nucli (que en si mateix ocupa uns 1,5MB). Parlo només de /boot. A més cal 
afegir-hi la mida de tots els mòduls precompilats que van a /lib/modules 
(67MB) i, com deia el Benjamí, el .deb que queda desat 
a /var/cache/apt/archives (17-18MB). Si ho comptem tot, a mi em surten uns 
92MB...

-- 
******************************************************
Orestes Mas Casals
Universitat Politècnica de Catalunya
Linux User 285092  http://counter.li.org
Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/
******************************************************Reply to: