[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTEl dimarts 14/11/06, a les 16:33 (+0100), Víctor Domènech va escriure:
> Aquesta es l'eixida de la comanda
> 
> victor@k2:~$ df -h
> S. fitxers      Mida En ús Lliure %Ús Muntat en
> /dev/sda1       250M 219M  18M 93% /
> udev          10M  60K  10M  1% /dev
> devshm        249M   0 249M  0% /dev/shm
> /dev/sda9       64G  17G  44G 28% /home
> /dev/sda8       361M 8,6M 333M  3% /tmp
> /dev/sda5       4,6G 2,1G 2,3G 48% /usr
> /dev/sda6       2,8G 662M 2,0G 25% /var

El pròxim cop deixa més espai a l'arrel.

Ara bé, 219 MB no sé d'on surten. A mi els directoris de la
partició / m'ocupen menys de 70 (no sé si me'n deixo algun)...

doriath:/ # du -s -c -h bin/ boot/ etc/ initrd/ lib/ root/ sbin/ 
3,4M  bin/
7,0M  boot/
12M   etc/
4,0K  initrd/
29M   lib/
14M   root/
2,6M  sbin/
67M   total

Una cosa que pots fer és investigar d'on surten aquests 219 MB...
a la partició aquesta en principi només hi ha d'anar "lo essencial"
que són 80-100 MB com a molt.

-- 
ernest
 
	"This is the strangest life I've ever lived."
		—Jim MorrisonReply to: