[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xephyrA Dimecres 15 Novembre 2006 00:19, rpb va escriure:
> No sé si feu servir vosaltres aquesta eina per obtenir sessions X
> remotes, a mi m'anava molt bé... fins que he canviat a AMD64. Ara al
> iniciar-se, obtinc el següent error, que és indesxifrable per mi:
>
> Extended Input Devices not yet supported. Impelement it at line 625 in
> ../../../../hw/kdrive/src/kinput.c
>   xkb_keycodes       { include "xfree86+aliases(qwerty)" };
>   xkb_types        { include "complete" };
>   xkb_compatibility    { include "complete" };
>   xkb_symbols       { include "pc(pc101)+us" };
>   xkb_geometry       { include "pc(pc101)" };
> Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/TTF/, removing from
> list! Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/OTF, removing
> from list! Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/CID/,
> removing from list! Segmentation fault (core dumped)
>
> Sembla que em demanin que em posi a picar codi en C a kinput.c... Pel
> poquíssim que he trobat a Internet sobre això (sempre sobre altres
> temes, no de Xephyr) sembla que aquests extended devices són els
> perifèrics com teclats, ratolí (igual vaig errat) que a i386
> funcionaven la mar de bé. Potser encara no funcionen a AMD64?
>

A mi tot això em semblen "warnings", excepte la darrera línia que és la 
important. Peta per violació de segment però no crec que la culpa la tingui 
cap de les línies anteriors.

-- 
******************************************************
Orestes Mas Casals
Universitat Politècnica de Catalunya
Linux User 285092  http://counter.li.org
Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/
******************************************************Reply to: