[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xephyrNo sé si feu servir vosaltres aquesta eina per obtenir sessions X
remotes, a mi m'anava molt bé... fins que he canviat a AMD64. Ara al
iniciar-se, obtinc el següent error, que és indesxifrable per mi:

Extended Input Devices not yet supported. Impelement it at line 625 in
../../../../hw/kdrive/src/kinput.c
  xkb_keycodes       { include "xfree86+aliases(qwerty)" };
  xkb_types        { include "complete" };
  xkb_compatibility    { include "complete" };
  xkb_symbols       { include "pc(pc101)+us" };
  xkb_geometry       { include "pc(pc101)" };
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/OTF, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/CID/, removing from list!
Segmentation fault (core dumped)

Sembla que em demanin que em posi a picar codi en C a kinput.c... Pel
poquíssim que he trobat a Internet sobre això (sempre sobre altres
temes, no de Xephyr) sembla que aquests extended devices són els
perifèrics com teclats, ratolí (igual vaig errat) que a i386
funcionaven la mar de bé. Potser encara no funcionen a AMD64?

RPB

Reply to: