[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTEl Tue, Nov 14, 2006 at 07:57:32PM +0100, Benjamí Villoslada ens deleit�mb les seg�paraules:
> El Dimarts 14 Novembre 2006 19:40, Jordi Funollet va escriure:
>> El kernel comprimit que es fa servir per arrencar la màquina va al 
>> directori '/boot'.
> 
> Oblidava aquesta part, és veritat, gràcies :)

per a properes vegades:

    $ dpkg -L <paquet>

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 TollboothReply to: