[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTBenjamí Villoslada dixit:
> Diria que el .deb del kernel va a /var (hi ha espai) i que un cop
> instal·lat va a usr/ (hi ha espai).

El kernel comprimit que es fa servir per arrencar la màquina va al 
directori '/boot'.

$ ls -lh /boot/vmlinuz-*
-rw-r--r--  1 root root 1.2M 2004-11-25 06:10 /boot/vmlinuz-2.6.8-1-686-smp
-rw-r--r--  1 root root 1.2M 2005-08-16 17:13 /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686-smp
-rw-r--r--  1 root root 1.2M 2006-09-07 08:06 /boot/vmlinuz-2.6.8-3-686-smp

No acostuma a ocupar 18M, però no m'estranya que no es deixi instal·lar si et 
queda tan poc espai.

Víctor, fes una ullada per veure si tens molts kernels antics intal·lats a la 
màquina.

$ aptitude search ~ikernel-image

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: