[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fonts del menu a openofficeA Dimecres 23 Novembre 2005 11:09, Pere Martinez va escriure:
> Menu
> Eines,
>     Opcions,
>         Aplica la Taula de reemplaçament: "checked"
>              Andale Sans UI --> Verdana  i "sempre i "pantalla" checkeds

D'aquesta manera he aconseguit canviar el tipus de font, però no la seva mida, 
que segueix desproporcionada respecte de les utilitzades en l'escriptori. 
Això només em passa amb kde, no pas amb gnome on les fonts surten de la 
mateixa mida que les de l'escriptori. A algú més li passa? Es pot canviar la 
mida, a més del tipus de lletra?Reply to: