[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fonts del menu a openofficeHola
Hi ha alguna opció per canviar la mida de les fonts del menú de openoffice 
2.0? Per més que volto per les opcions, no ho trobo. Potser hi ha algun 
fitxer de configuració? A gnome em surten normals (igual que la resta 
d'aplicacions) però a kde em surten enormes...Reply to: