[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sylpheed o Icewm ??PREMI !! moltes gràcies Hubble, es tractava d'això !

Apt-get install les fonts-transcoded,reiniciar... i ja està !

Em podrieu explicar això de les fonts ? pq no ha calgut indicar quines havia de fer servir ?
On Sun, 13 Nov 2005 22:22:15 +0100
hubble <hubble@flashmail.com> wrote:

> i les...
> xfonts-100dpi-transcoded
> xfonts-75dpi-transcoded
> 
> ???
> 
> :)
> 
> On Sun, 13 Nov 2005 21:15:20 +0100
> "Carles" <ccn@menta.net> wrote:
> 
> > Si, aquests paquets es troben instal.lats.
> > 
> > -----Mensaje original-----
> > De: franhp@gmail.com [mailto:franhp@gmail.com]
> > Enviado el: domingo, 13 de noviembre de 2005 21:02
> > Para: ccn
> > CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
> > Asunto: Re: Sylpheed o Icewm ??
> > 
> > En/na ccn ha escrit:
> > 
> > >Hola a tothom .....
> > >JA se q el títol es estrany però ara us ho explico..
> > >Tinc un portatil PII amb Sarge, sylpheed, Icewm, mozilla i altres...
> > >Quan he instal.lat Sylpheed les fonts on hi posa el titol de les
> > carpetes i l'assumpte dels misstages en la vista general es minuscula,
> > creia q seria cosa de sylpheed pero no he trobat i me n'he recordat q tb
> > em passa en 1 eina de configuracio de icewm... algu sap com arreglar
> > aquests 2 detalls ??
> > >
> > >Amb aquest missatge tb provo la llista
> > >
> > >Gracies per endavant
> > >
> > >
> > >
> > >
> > has provat a instal·lar els paquets xfonts-75dpi o xfonts-100dpi ????
> > a mi em passaba amb el xmms i el amsn
> > 
> > --
> >                  ////
> >                 (@ @)
> > ---------------------------oOO----(_)----OOo------------------------
> > -- GraP --
> > Linux member nº 362209
> > Catux member nº 38 --> grap at catux dot org
> > http://grap.thruhere.net
> > -----------------------------------------------------
> > I'm living so far beyond my income that we may almost be said to be
> > living apart.
> >  By: e e cummings (1894-1962)
> > 
> > 
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> 
> 
> -- 
> *****************************************************************
> *    gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485    *
> *****************************************************************
>  
> Reply to: