[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sylpheed o Icewm ??i les...
xfonts-100dpi-transcoded
xfonts-75dpi-transcoded

???

:)

On Sun, 13 Nov 2005 21:15:20 +0100
"Carles" <ccn@menta.net> wrote:

> Si, aquests paquets es troben instal.lats.
> 
> -----Mensaje original-----
> De: franhp@gmail.com [mailto:franhp@gmail.com]
> Enviado el: domingo, 13 de noviembre de 2005 21:02
> Para: ccn
> CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
> Asunto: Re: Sylpheed o Icewm ??
> 
> En/na ccn ha escrit:
> 
> >Hola a tothom .....
> >JA se q el títol es estrany però ara us ho explico..
> >Tinc un portatil PII amb Sarge, sylpheed, Icewm, mozilla i altres...
> >Quan he instal.lat Sylpheed les fonts on hi posa el titol de les
> carpetes i l'assumpte dels misstages en la vista general es minuscula,
> creia q seria cosa de sylpheed pero no he trobat i me n'he recordat q tb
> em passa en 1 eina de configuracio de icewm... algu sap com arreglar
> aquests 2 detalls ??
> >
> >Amb aquest missatge tb provo la llista
> >
> >Gracies per endavant
> >
> >
> >
> >
> has provat a instal·lar els paquets xfonts-75dpi o xfonts-100dpi ????
> a mi em passaba amb el xmms i el amsn
> 
> --
>                  ////
>                 (@ @)
> ---------------------------oOO----(_)----OOo------------------------
> -- GraP --
> Linux member nº 362209
> Catux member nº 38 --> grap at catux dot org
> http://grap.thruhere.net
> -----------------------------------------------------
> I'm living so far beyond my income that we may almost be said to be
> living apart.
>  By: e e cummings (1894-1962)
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
*****************************************************************
*    gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485    *
*****************************************************************
  Reply to: