[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xarxa Local amb Màquines LinuxEl 11/11/05, Josep Molero i Puig  va escriure:
> Hola a tothom...
Hola, esper-ho poder-te aclarir algunes idees. Com diuen els anglesos,
my two cents:

> ****************************************************************************
> *************************************************
> 1) HOST
> Una màquina Debian (instal·lada com a Desktop) pot funcionar com un típic
> Host ?
> Em refereixo a que serveixi de sistema central per a terminals tontos o
> altres PC-Linux (o potser PC-Windows)
> És a dir, un terminal tonto es connecta al HOST i ens apareix la pantalla de
> LOGIN.
> El Host és qui gestiona i executa tots el processos.
> El terminal només mostra el resultat per la pantalla.
Sí, no hi ha cap problema, pots mirar-te per exemple el LTSP [1]
(Linux Terminal Server Project). Hi ha altres projectes semblants.

> 1.1) Què podem fer servir com a terminal tonto ?
>         Un altre PC amb Linux + algun software ?
>         Un altre PC amb Windows + algun software tipus HyperTerminal ?
Des de la meva absoluta ignorància, sé que amb Linux pots conectar-te
(com a client) a un servidor LTSP, però des de windows no ho sé

> 1.2) Ha de ser forçosament la connexió via port serie o es pot fer a través
> d'Ethernet ?
> (Fa molts anys havia treballat amb un sistema anomenat PICK, que feia de
> HOST sobre un simple 386.
> Hi podíem connectar uns quants terminals tontos i PC-MSDOS amb el soft
> PROCOM.
> Al PC que feia de HOST hi connectàvem una targeta multiplexora que dotava al
> PC de 8 ports serie. )
Sí, avui dia tot va per ethernet :P

> 1.3) I si volem fer el mateix però amb XWindows ?
> Vull dir, tenir un HOST i que els altres PC-Linux tinguin una targeta
> gràfica decent i pugin fer LOGIN contra el HOST i executar aplicacions
> gràfiqes.
No hi ha cap problema, pots configurar-ho per fer forwaring de les X
(això es pot fer sense necessitar un terminal tonto, el sistema de
finestres, ja és un servidor, vull dir que sense instal·lar res, pots
fer login a una màquina remota fent servir les X).

> ****************************************************************************
> *******************************************************
>
> 2) LAN de Linux tipus Treball en Grup.
> Muntar una xarxa de treball en grup sota Windows és relativament fàcil.
> Tens 3 o 4 PCs, un Hub o un Switch i entre ells es poden veure, compartir
> carpetes i impressores.
> Per fer el mateix amb màquines Linux, què necessitaria
> muntar/insta·lar/configurar ?
> (Això sí, no val dir que muntant el samba a cadascuna de les màquines Linux)
>
> ****************************************************************************
> *******************************************************
Aquesta te l'han contestada, però si no vols usar el samba (si només
són màquines linux no cal), pots fer servir NFS (man export) <-- jo
només hi he jugat 1 tarda, no en sé gaire res, però és senzill
d'implementar. NFS és el sistema de compartició de fitxers implementat
per Sun, entre màquines tipus UNIX.

> 3) LAN de Linux tipus Client-Servidor (estil Windows + Domini)
> Es pot muntar una LAN amb Linux on una de les màquines sigui servidora i a
> més gestioni la seguretat de tota la xarxa, de forma que les altres màquines
> Linux de la LAN per poder accedir als recursos de tota la xarxa hagin de
> validar-se al servidor ?
> Ja sé que això és un model molt Windows, però ... es por fer ?
No t'equivoquis, això no és un model molt Windows, Microsoft no sol
inventar coses sinó copiar-les o comprar-les, això existia abans que
microsoft i el seu Active Directory, amb el NIS i les Yellow Pages.

> En un model així, cada PC té la seva pròpia base de dades d'usuaris (propis
> a la màquina) i el sevidor en gestiona una altra, pròpia de la xarxa.
Això ho pots fer fent servir SAMBA + LDAP com a controlador de domini
[2] (això es diu PDC en terminologia Microsoft) en una xarxa amb el
servidor en Linux i els clients en Windows, o si només vols tenir
màquines linux (tant el servidor com els clients) pots usar el NIS i
les Yellow pages, tot i que des de la meva humil opinió això ja està
força desfassat (Ara em sembla que s'usa el sistema SAMBA+LDAP).

NOTA: Per si no saps què és LDAP, una explicació ràpida: és una base
de dades que guarda (en aquest entorn) informació d'usuaris. Aquesta
base de dades no és un SGBD tradicional, sinó que està optimitzada per
lectures i no escriptures (està muntada en forma d'arbre). A la WWW hi
ha moltíssima informació sobre LDAP :P

> GRACIES per endavant !!!
De res, les meves respostes són molt teòriques, doncs no he portat
gaire del que t'he comentat a la pràctica (la meva TODO list és
immensa, i el temps limitat!, jejeje)

Salut,

Marc.

[1] http://www.ltsp.org
[2] http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-openldap-samba-cups-python/htmls/index.htmlReply to: