[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sylpheed o Icewm ??On Fri, Jan 01, 1999 at 04:49:55AM +0100, ccn wrote:
> PREMI !! moltes gràcies Hubble, es tractava d'això !
> 
> Apt-get install les fonts-transcoded,reiniciar... i ja està !
> 
> Em podrieu explicar això de les fonts ? pq no ha calgut indicar quines havia de fer servir ?

Quin locale utilitzes? El sylpheed aquest, utilitza GTK1.2, no?
Crec que si utilitzes un locale @euro, necessites els tipus de lletra
"transcoded".

Coses de la tecnologia antiga...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: