[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wifi + linux>
> doncs a mi, la ralink aquesta em fregia l'ordinador sense més explicació.
> no tenia el debug del kernel activat, i no vaig poder saber què passava
> exactament, però el símptomes eren sempre els mateixos: una penjamenta
> total del sistema en el moment més inoportú (la solució també: un reset com
> un temple;)).
>
> Va ser canviar la pcmcia i l'ordinador no s'he m'ha tornat a penjar més.
> per tant, jo personalment, la C54RC no la recomano. ara faig servir una
> linksys amb l'ndiswrapper i per navegar i descàrregues, va de conya..
>
> vinga, salutacions.
>
> pau.

Jo encara l'estic gastan. L'unic problema que veig es que si arranques el 
sistema amb la tarja ficá el kde va molt lent. 
La solució va ser no ficarla fins que el sistema no estigue totalment 
arrancat.
Ara estic calfan-me el cap per aconseguir que fasi l'encriptació wep.
-- 
Saludos.
Pablo

Fingerprint 5607 40CF 45EF D490 B794  5056 D7B2 C3DC ABF1 CE49
Jabber: bruli@bulmalug.net
http://www.aldiagestion.com

Attachment: pgp0pmVketBwt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: