[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wifi + linux> Vigila que hi han Concepronic pci de dos tipus la C54RC  (xip Atheros)  i
> C54Ri (xip de Ralink) aquesta última té uns drivers rt2500 no tan
> desenvolupats com els madwifi que van per la Atheros, de totes maneres són
> lliures:   http://rt2x00.serialmonkey.com.
> Hi han unes d-link no recordo el model que a la caixa porten clarament que
> duen Atheros, i que van bé amb linux, cosa que a l'envoltori ni mencionen.
>

La C54RC, te el xip Ralink.
Es la que estic gastant.
-- 
Saludos.
Pablo

Fingerprint 5607 40CF 45EF D490 B794  5056 D7B2 C3DC ABF1 CE49
Jabber: bruli@bulmalug.net
http://www.aldiagestion.com

Attachment: pgp7lRIP2OogB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: