[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense cdrom en upgrade a 2.6.8On Sat, Dec 18, 2004 at 12:29:00AM +0100, Lluis wrote:
> noi, rules pero no gaire... a mi tp em funciona el CD, i precisament tenint el
> udev... MAKEDEV hdc... tararan, no fa res de res el molt malp...artit
> be, no se si es aquest el mateix error anunciat en aquest fil... pero entre la
> meva memoria de peix i que el fil l'he seguit mes o menys per sobre... ara no
> se si lo del rules es ironia o no XD

Amb udev (i anteriors implementacions de la idea: devfs, etc), els
dispositius es creen al vol. No es té un /dev amb més i més dispositius
que mai utilitzaràs. Quan hi ha un dispositiu al sistema, hi ha un
fitxer de dispositiu en /dev (sempre, es clar, que es carregue el mòdul
adequat). Si no tens CD, és pq el teu mòdul de CD no està carregat.

Si insereixes un pendrive usb, voilà, t'apareix un dispositiu /dev/sdX.
I així.

I no, res d'ironia. :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: