[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sense cdrom en upgrade a 2.6.8bones,
el meu cdrom ha deixat de funcionar quan he desinstalat el meu kernel 2.4 i he instalat el 2.6.9
ja m'havia funcionat pel 2.6.7 aixi que he tirat endarrere pero ara ja no va
algu sap que pot esta passant?

he instalat udev i el que m'ha fet es esborrar tots els hd* ja que no em detecta cap dispositiu ide
que passa???!!

tinc el fstab com sempre:
/dev/hda    /media/cdrom0  auto  ro,user,noauto 0    0
/dev/hdc    /media/cdrom1  auto  ro,user,noauto 0    0

el meu /proc/devices és:
Character devices:
 1 mem
 2 pty
 3 ttyp
 4 /dev/vc/0
 4 tty
 4 ttyS
 5 /dev/tty
 5 /dev/console
 5 /dev/ptmx
 6 lp
 7 vcs
10 misc
13 input
14 sound
29 fb
116 alsa
128 ptm
136 pts
171 ieee1394
180 usb
254 devfs

Block devices:
 1 ramdisk
 8 sd
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd

finalment el meu /etc/modules és:#
/etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a "#", and everything on the line after them are ignored.

ide-cd
#ide-detect
psmouse
mousedev
sbp2
sd_mod
#sr_mod


sh-2.05b$ uname -r
2.6.7-1-686-smpReply to: