[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense cdrom en upgrade a 2.6.8Fa poc tenia el 2.6.6 i em funcioan be el CD-R, vaig recompilar kernel amb les ultimes fonts (en debian) de nou pel 2.6.6 i em va pasar el mateix que a tu, no ho vaig entendre fins que vaig llegir el syslog.

Jo vaig desinstalar udev (i com dependencies hal) i ja vaig poder crear els dispositius a /dev amb el MAKEDEV (vaig triar generic per probar). i tot funciona be, o sigui que el udev aquest realment no em feia falta.

talueg, 8-)

El Sun, 12 Dec 2004 21:35:09 +0100
MarC <mvinyes@ac.upc.es> va i dice:

#bones,
#el meu cdrom ha deixat de funcionar quan he desinstalat el meu kernel 
#2.4 i he instalat el 2.6.9
#ja m'havia funcionat pel 2.6.7 aixi que he tirat endarrere pero ara ja no va
#algu sap que pot esta passant?
#
#he instalat udev i el que m'ha fet es esborrar tots els hd* ja que no em 
#detecta cap dispositiu ide
#que passa???!!
#
#tinc el fstab com sempre:
#/dev/hda    /media/cdrom0  auto  ro,user,noauto 0    0
#/dev/hdc    /media/cdrom1  auto  ro,user,noauto 0    0
#
#el meu /proc/devices és:
#Character devices:
# 1 mem
# 2 pty
# 3 ttyp
# 4 /dev/vc/0
# 4 tty
# 4 ttyS
# 5 /dev/tty
# 5 /dev/console
# 5 /dev/ptmx
# 6 lp
# 7 vcs
# 10 misc
# 13 input
# 14 sound
# 29 fb
#116 alsa
#128 ptm
#136 pts
#171 ieee1394
#180 usb
#254 devfs
#
#Block devices:
# 1 ramdisk
# 8 sd
# 65 sd
# 66 sd
# 67 sd
# 68 sd
# 69 sd
# 70 sd
# 71 sd
#128 sd
#129 sd
#130 sd
#131 sd
#132 sd
#133 sd
#134 sd
#135 sd
#
#finalment el meu /etc/modules és:#
#/etc/modules: kernel modules to load at boot time.
##
## This file should contain the names of kernel modules that are
## to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
## a "#", and everything on the line after them are ignored.
#
#ide-cd
##ide-detect
#psmouse
#mousedev
#sbp2
#sd_mod
##sr_mod
#
#
#sh-2.05b$ uname -r
#2.6.7-1-686-smp
#
#
#-- 
#To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
#with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
#


-- 
********************************************************************
  Reply to: