[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accents
Hmm, supose que és pregunta tonta, però tens xbase-clients instal·lat,
no?

Si, alla hi es. Seguint els consells del teu "vei" Carlos Perello he creat un nou usuari a veure que feia i resulta que amb el nou usuari i entrant amb sessio normal i corrent no te problemes amb accents ni euros.

Abans que algu altre ho pregunti, passo els locales perque es vegi que tot esta tambe correcte:

qgil@tort:~$ locale
LANG=ca_ES@euro
LC_CTYPE="ca_ES@euro"
LC_NUMERIC="ca_ES@euro"
LC_TIME="ca_ES@euro"
LC_COLLATE="ca_ES@euro"
LC_MONETARY="ca_ES@euro"
LC_MESSAGES="ca_ES@euro"
LC_PAPER="ca_ES@euro"
LC_NAME="ca_ES@euro"
LC_ADDRESS="ca_ES@euro"
LC_TELEPHONE="ca_ES@euro"
LC_MEASUREMENT="ca_ES@euro"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES@euro"
LC_ALL=


qgil@tort:~$ locale -a
C
ca_ES@euro
ca_ES.iso885915@euro
ca_ES.utf8@euro
POSIX


:?

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: