[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caché de noms de domini - IPOn Tue, Apr 06, 2004 at 07:18:10PM +0200, Marcos wrote:
> existeix alguna manera d'anar guardant a mida que es visiten pàgines i
> es navega per internet les parelles nom - IP a la màquina local?
> És que ultimament, em triga molt a resoldre les IPs.
> 
> Seria un proxy? un servidor DNS local?

Jo faig servir el dnsmasq que és una espècie de proxy i fa
cache (no es guarda quan apagues l'ordinador). De totes
maneres no es nota gaire diferència amb cache o sense.

-- 
ernestReply to: