[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsOn Wed, Apr 07, 2004 at 02:10:46PM +0200, Quim Gil wrote:
> He actualitzat tots els paquets que tenia pendents d'actualitzar a Sid. 
> Molt be, ja tinc OpenOffice 1.1.1 i Gimp 2.0, tot i que Firefox s'ha 
> tornat a carregar els bookmarks que hi tenia.
> 
> Pero el que mes m'estranya es que he perdut la possibilitat d'escriure 
> accents, i ja he anat a l'xfree86 per a comprovar que hi tenia el teclat 
> correcte (pc105 i tinc un portatil amb ñ, que si veig que puc escriure 
> com a ñññññññññ).

Quins paquets has actualitzat, a banda dels que has llistat? Algú d'X?

    Option     "XkbRules"   "xfree86"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "es"

Supose que això ho tens així...

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: