[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal·lació d'un programa de la sarge en una woody...On Sat, 2004-02-21 at 18:23 +0100, delaterra.net wrote:
> Si no ho he entès malament, cal buscar un openoffice per woody (no es
> pot barrejar un openoffice per sarge, oi?)... Ja he vist (en la
> referència 3) que n'hi ha un... però no entenc com l'has trobat, perquè
> jo he anat a la web de debian, he buscat el paquet openoffice i només em
> deia que estava per sarge i la experimental... Com t'ho has fet per
> trobar-la?
> 
> Gràcies,
> 
> Joan
> 

A part de que hi ha una pàgina importantissima per qualsevol aficionat a
debian[1] on pots trobar apt's del ke vulguis, hi ha la millor eina del
mon : Google[2] que va de conya!

[1] http://www.apt-get.org
[2] http://www.google.com

Ramon

> On Sat, 2004-02-21 at 17:03, Ramon Navarro Bosch wrote:
> > On Sat, 2004-02-21 at 15:32 +0100, joan wrote:
> > > Hola,
> > > 
> > > Avui m'he estat esbarallant amb el dselect i ja he actualitzat la meva 
> > > woody... Ara, però voldria provar d'instal·lar-me l'openoffice, però he 
> > > vist que només està per la sarge. Em pènso que es pot fer, però no sé si 
> > > hi ha alguna manera fàcil perquè, a partir d'aquell moment, me la tingui 
> > > en compte per actualitzacions, etc, com amb la resta de paquets de la woody.
> > > 
> > Tens 3 opcions fàcils :
> > 
> > 	1era : Baixar-te l'open office de la seva pàgina web[1] ( o en català
> > [2] ) i instal·lar-lo localment. Això no et permetra actualitzacions
> > automàtiques amb el dselect ni la integració amb les fonts del defoma.
> > 
> > 	2ona : Posar-te en el /etc/apt/sources.list l'apt de l'openoffice en
> > woody[2] que tinguis mes aprop. Això et permetra tenir l'openoffice
> > actualitzat amb woody.
> > 
> > 	3era : Actualitzar-te a sarge que ja te l'openoffice incorporat. Que ja
> > està compilat amb les gtk i amb la darrera versió.
> > 
> > [1] http://www.openoffice.org
> > [2] http://www.softcatala.org/prog136.htm
> > [3] http://www.linux-debian.de/openoffice/mirrors.html
> > 
> > > També voldria saber com puc canviar la finestra d'entrada a l'entorn 
> > > gràfic. He llegit algo sobre la inittab i els run levels... He vist que 
> > > jo tinc configurat el runlevel 2 (i no sé si canviant el runlevel em 
> > > deixarà triar una estrada diferent: ara tinc la de devian, i jo sé que 
> > > hi ha la de Gnome, GMD em sembla que es diu, i la de KDE).
> > 
> > 	Has d'instal·lar els paquets corresponents ( de gnome gdm i de kde
> > kdm ). Un cop fet i si tens la configuració de les X correctes,
> > t'arrencarà gràficament al fer un reboot.
> > 
> > 
> > > 
> > > També he vist que el meu sistema només el pot tancar l'usuari root, i 
> > > com que és un sistema de sobretaula, que no ha de fer de servidor de 
> > > res, voldria saber si això també està relacionat amb el runlevel aquest...
> > 
> > En el gdm se li pot dir si un usuari normal pot apagar la màquina. Un
> > cop el tinguis instal·lat pots investigar en aquesta direcció.
> > 
> > > 
> > > Un últim dubte: puc tenir una woody i instal·lar el kernel 2.4, o és un 
> > > contrasentit?
> > > 
> > 
> > Woody per defecte be amb uns quants kernels en la instal·lació. Entre
> > ells hi ha un 2.4.18. Si mires al dselect pots observar que si en el
> > moment de l'instal·lació no el vas triar ara el pots triar i instal·lar-
> > lo. Aconsello el 2.4.18-bf24 si de cas. En qualsevol moment pots posar-
> > te un kernel mes nou si ho creus necessari.
> > 
> > > Gràcies,
> > > 
> > > Joan
> > > 
> > > 
> > 
> > De res !
> > 
> > Ramon
> -- 
> 
> Joan Cervan i Andreu
> 
>        ~~ www.delaterra.net ~~
> Botiga de productes ecològics i de comerç just

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: