[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Instal·lació d'un programa de la sarge en una woody...Hola,

Avui m'he estat esbarallant amb el dselect i ja he actualitzat la meva woody... Ara, però voldria provar d'instal·lar-me l'openoffice, però he vist que només està per la sarge. Em pènso que es pot fer, però no sé si hi ha alguna manera fàcil perquè, a partir d'aquell moment, me la tingui en compte per actualitzacions, etc, com amb la resta de paquets de la woody.

També voldria saber com puc canviar la finestra d'entrada a l'entorn gràfic. He llegit algo sobre la inittab i els run levels... He vist que jo tinc configurat el runlevel 2 (i no sé si canviant el runlevel em deixarà triar una estrada diferent: ara tinc la de devian, i jo sé que hi ha la de Gnome, GMD em sembla que es diu, i la de KDE).

També he vist que el meu sistema només el pot tancar l'usuari root, i com que és un sistema de sobretaula, que no ha de fer de servidor de res, voldria saber si això també està relacionat amb el runlevel aquest...

Un últim dubte: puc tenir una woody i instal·lar el kernel 2.4, o és un contrasentit?

Gràcies,

Joan

Reply to: