[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal·lació d'un programa de la sarge en una woody...Si no ho he entès malament, cal buscar un openoffice per woody (no es
pot barrejar un openoffice per sarge, oi?)... Ja he vist (en la
referència 3) que n'hi ha un... però no entenc com l'has trobat, perquè
jo he anat a la web de debian, he buscat el paquet openoffice i només em
deia que estava per sarge i la experimental... Com t'ho has fet per
trobar-la?

Gràcies,

Joan

On Sat, 2004-02-21 at 17:03, Ramon Navarro Bosch wrote:
> On Sat, 2004-02-21 at 15:32 +0100, joan wrote:
> > Hola,
> > 
> > Avui m'he estat esbarallant amb el dselect i ja he actualitzat la meva 
> > woody... Ara, però voldria provar d'instal·lar-me l'openoffice, però he 
> > vist que només està per la sarge. Em pènso que es pot fer, però no sé si 
> > hi ha alguna manera fàcil perquè, a partir d'aquell moment, me la tingui 
> > en compte per actualitzacions, etc, com amb la resta de paquets de la woody.
> > 
> Tens 3 opcions fàcils :
> 
> 	1era : Baixar-te l'open office de la seva pàgina web[1] ( o en català
> [2] ) i instal·lar-lo localment. Això no et permetra actualitzacions
> automàtiques amb el dselect ni la integració amb les fonts del defoma.
> 
> 	2ona : Posar-te en el /etc/apt/sources.list l'apt de l'openoffice en
> woody[2] que tinguis mes aprop. Això et permetra tenir l'openoffice
> actualitzat amb woody.
> 
> 	3era : Actualitzar-te a sarge que ja te l'openoffice incorporat. Que ja
> està compilat amb les gtk i amb la darrera versió.
> 
> [1] http://www.openoffice.org
> [2] http://www.softcatala.org/prog136.htm
> [3] http://www.linux-debian.de/openoffice/mirrors.html
> 
> > També voldria saber com puc canviar la finestra d'entrada a l'entorn 
> > gràfic. He llegit algo sobre la inittab i els run levels... He vist que 
> > jo tinc configurat el runlevel 2 (i no sé si canviant el runlevel em 
> > deixarà triar una estrada diferent: ara tinc la de devian, i jo sé que 
> > hi ha la de Gnome, GMD em sembla que es diu, i la de KDE).
> 
> 	Has d'instal·lar els paquets corresponents ( de gnome gdm i de kde
> kdm ). Un cop fet i si tens la configuració de les X correctes,
> t'arrencarà gràficament al fer un reboot.
> 
> 
> > 
> > També he vist que el meu sistema només el pot tancar l'usuari root, i 
> > com que és un sistema de sobretaula, que no ha de fer de servidor de 
> > res, voldria saber si això també està relacionat amb el runlevel aquest...
> 
> En el gdm se li pot dir si un usuari normal pot apagar la màquina. Un
> cop el tinguis instal·lat pots investigar en aquesta direcció.
> 
> > 
> > Un últim dubte: puc tenir una woody i instal·lar el kernel 2.4, o és un 
> > contrasentit?
> > 
> 
> Woody per defecte be amb uns quants kernels en la instal·lació. Entre
> ells hi ha un 2.4.18. Si mires al dselect pots observar que si en el
> moment de l'instal·lació no el vas triar ara el pots triar i instal·lar-
> lo. Aconsello el 2.4.18-bf24 si de cas. En qualsevol moment pots posar-
> te un kernel mes nou si ho creus necessari.
> 
> > Gràcies,
> > 
> > Joan
> > 
> > 
> 
> De res !
> 
> Ramon
-- 

Joan Cervan i Andreu

       ~~ www.delaterra.net ~~
Botiga de productes ecològics i de comerç justReply to: