[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal·lació d'un programa de la sarge en una woody...On Sat, 2004-02-21 at 15:32 +0100, joan wrote:
> Hola,
> 
> Avui m'he estat esbarallant amb el dselect i ja he actualitzat la meva 
> woody... Ara, però voldria provar d'instal·lar-me l'openoffice, però he 
> vist que només està per la sarge. Em pènso que es pot fer, però no sé si 
> hi ha alguna manera fàcil perquè, a partir d'aquell moment, me la tingui 
> en compte per actualitzacions, etc, com amb la resta de paquets de la woody.
> 
Tens 3 opcions fàcils :

	1era : Baixar-te l'open office de la seva pàgina web[1] ( o en català
[2] ) i instal·lar-lo localment. Això no et permetra actualitzacions
automàtiques amb el dselect ni la integració amb les fonts del defoma.

	2ona : Posar-te en el /etc/apt/sources.list l'apt de l'openoffice en
woody[2] que tinguis mes aprop. Això et permetra tenir l'openoffice
actualitzat amb woody.

	3era : Actualitzar-te a sarge que ja te l'openoffice incorporat. Que ja
està compilat amb les gtk i amb la darrera versió.

[1] http://www.openoffice.org
[2] http://www.softcatala.org/prog136.htm
[3] http://www.linux-debian.de/openoffice/mirrors.html

> També voldria saber com puc canviar la finestra d'entrada a l'entorn 
> gràfic. He llegit algo sobre la inittab i els run levels... He vist que 
> jo tinc configurat el runlevel 2 (i no sé si canviant el runlevel em 
> deixarà triar una estrada diferent: ara tinc la de devian, i jo sé que 
> hi ha la de Gnome, GMD em sembla que es diu, i la de KDE).

	Has d'instal·lar els paquets corresponents ( de gnome gdm i de kde
kdm ). Un cop fet i si tens la configuració de les X correctes,
t'arrencarà gràficament al fer un reboot.


> 
> També he vist que el meu sistema només el pot tancar l'usuari root, i 
> com que és un sistema de sobretaula, que no ha de fer de servidor de 
> res, voldria saber si això també està relacionat amb el runlevel aquest...

En el gdm se li pot dir si un usuari normal pot apagar la màquina. Un
cop el tinguis instal·lat pots investigar en aquesta direcció.

> 
> Un últim dubte: puc tenir una woody i instal·lar el kernel 2.4, o és un 
> contrasentit?
> 

Woody per defecte be amb uns quants kernels en la instal·lació. Entre
ells hi ha un 2.4.18. Si mires al dselect pots observar que si en el
moment de l'instal·lació no el vas triar ara el pots triar i instal·lar-
lo. Aconsello el 2.4.18-bf24 si de cas. En qualsevol moment pots posar-
te un kernel mes nou si ho creus necessari.

> Gràcies,
> 
> Joan
> 
> 

De res !

Ramon

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: