[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locale vs locale-genOn Tue, Jul 08, 2003 at 10:28:53PM +0200, Quim Gil wrote:
> > Això és el local que utilitzes, i està equivocat.
> > O pots arreglar amb 'dpkg-reconfigure locales' i triar el
> > ca_ES quan et demana el local per defecte, o si vols tirar
> > pel dret: echo "LANG=ca_ES" >> /etc/environment
> 
> Fet i fet, ja és com estava. Vull dir que ja figura ca_ES a
> /etc/environment i igualment li he tornat a dor per reconfigure u per
> echo com m'has dit i es_ES@euro continua apareixent com a locale.

És estrany...

> Val a dir que en el seu moment li vaig passar un paquet que es deia
> "castellanizar" o alguna cosa així. Espero que allò no fos un jurament
> de per vida. :)  

Home, no, posa una cosa així en el .bash_profile o /etc/profile:

LC_ALL=ca_ES@euro
LANG=ca_ES@euro

export LC_ALL LANG

Això de LC_ALL no crec que sigui necessari, però tampoc fa cap
mal.

> I ja que hi som, un parell de preguntes més:
> 
> - Hi ha maneres de catalanitzar la pantalla del gdm, allà on entres

Em sembla que ja t'han contestat.

> - Em serveix d'alguna seleccionar també els locales UTF8? Són més
> "complerts" que els altres o n'hem de fer alguna cosa especial amb ells.

No, només canvia el joc de caràcters.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.netReply to: