[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locale vs locale-genOn Tue, Jul 08, 2003 at 06:25:12PM +0200, Quim Gil wrote:
> Per una banda:
> 
> tort:/home/qgil# locale-gen
> Generating locales...
>   ca_ES.ISO-8859-1... done
>   es_ES.ISO-8859-1... done
>   ca_ES.ISO-8859-15@euro... done
>   es_ES.ISO-8859-15@euro... done
> Generation complete.

Això són els locals que pots utilitzar. Tot correcte.

> Pero per l'altra:
> 
> 
> tort:/home/qgil# locale
> LANG=es_ES@euro
> LC_CTYPE="es_ES@euro"
> LC_NUMERIC="es_ES@euro"
> LC_TIME="es_ES@euro"
> LC_COLLATE="es_ES@euro"
> LC_MONETARY="es_ES@euro"
> LC_MESSAGES="es_ES@euro"
> LC_PAPER="es_ES@euro"
> LC_NAME="es_ES@euro"
> LC_ADDRESS="es_ES@euro"
> LC_TELEPHONE="es_ES@euro"
> LC_MEASUREMENT="es_ES@euro"
> LC_IDENTIFICATION="es_ES@euro"
> LC_ALL=

Això és el local que utilitzes, i està equivocat.
O pots arreglar amb 'dpkg-reconfigure locales' i triar el
ca_ES quan et demana el local per defecte, o si vols tirar
pel dret: echo "LANG=ca_ES" >> /etc/environment

Hi havia una manera per utilitzar més d'un local a la vegada
però ara no hi caic. Si busques pels missatges antics segur
que ho trobaràs.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.netReply to: