[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CUPS i problemes de paquetsEfectivament diu "open":

josep@localhost:~$ nmap -p 631 localhost

Starting nmap 3.27 ( www.insecure.org/nmap/ ) at 2003-07-10 13:15 CEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Port    State    Service
631/tcp  open    ipp

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.400 seconds


... i el Konqueror diu "not found".

Supos que ja deus haver rebut el misssatge en què deia que sí arribo a la meva impressora si indico /printers/ . Però temps fa era prou indicar el número 631, sense res més. El problema no és greu perquè imprimeixo sense problemes, però m'intriga i em preocupa per ai amaga algun altre problema de més importància (de fet alguna cosa no és com hauria de ser).

Gràcies,

Josep-Antoni
Reply to: