[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindows

Benvolguts companys: Tema resolt! La cosa era, d'una banda, allò de les adreces relatives i, de l'altra, escriure amb noms més "llegibles" -o sia: simples, sense buits ni peculiaritats ortogràfiques- els arxius i directoris. Gràcies per l'ajuda que m'heu prestat. La pròxima vegada no cometré aquests errors -en cometré d'altres, és clar...-.

Cordialment,

Josep-AntoniReply to: