[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindowsA Dimecres 02 Juliol 2003 13:30, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> Són bones idees. Gràcies. També puc recórrer a l'O-Office. Només dues
> preguntes:
>
> A) Hi ha algun programa que tingui una mica més de detalls estètics
> -senzills- que el Composer. La veritat és que no m'interessa fer coses
> massa barroques, però no he vist que el Composer ofereixi diverses
> possibilitats per a fer, per exemple, les transicions de pàgines etc. O
> potser no ho he sabut trobar. La veritat és que, per al que
> m'interessava, ja era prou, però una miqueta més de treball estètic,
> mentre no trenqui estàndards, no va malament.
>

 No conec cap però la doc per a l'HTML és la mateixa agafis el programa que 
agafis.

> B) Treballar amb el Kate o altres, m'hauria provocat el mateix problema
> que he tingut de compatibilitat Linux/Windows? Encara no he trobat
> solució a aquest problema i no sé què puc consultar per orientar-m'hi. A
> través del google no he trobat cap resposta.
>

 No, sols hauries d'afegir els enllaços després amb el Quanta. La resposta és 
agafa les eines que hagis de manaster. ;-)

 Si te'ns l'oo fes-lo servir -- ho dic per establir els tipus de lletra.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: