[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindowsOn Tue, Jul 01, 2003 at 11:50:28PM +0200, Josep-Antoni Ysern wrote:
> Ara bé, el misteri d'aquesta pagineta continua. L'he refeta amb 
> l'OpenOffice. En Linux, sense problemes. En Windows, no s'activaven els 
> vincles tot i aparèixer les dreceres correctes en l'indicador d'adreces 
> del IE. Aleshores, l'he refeta amb el Word 2000 :-( Llavors dins 
> windows, cap problema, però dins Linux diu que les adreces de tal i tal 
> vincle no existeixen, que tal directori o tal arxiu no existeix.

Com ningú diu res...

Ara mateix no tinc la pàgina que vas enviar, però si els enllaços
contenen la "ñ" eixa, ahí tens el problema. Windows segurament no enten
la codificació del nom del fitxer al CD, i per això no funciona. La
solució és molt simple, substitueix la ñ per una n al nom del directori
i corregeix els enllaços.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgplsUZH9e1Ep.pgp
Description: PGP signature


Reply to: