[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb Gnome2Em responc a mi mateix...  :)

> Failed to activate 'OAFIID:GNOME_SettingsDaemon'

Com que aquests dies estan migrant Gnome2 a testing, resulta que només
m'havia baixat uns paquets però no tots els necessaris, tenia uns de la
2.2 i altres de la 1.4 i, clar, la cosa no acabava de rutllar. He seguit
les passes de http://people.debian.org/~walters/gnome2.html i gairebé
cap problema (bé, sí, he hagut d'actualitzar en una segona tongada
l'Evolution perquè a la primera no s'ha actualitzat solet, i la versió
1.0.X no és compatible amb Gnome2, però la 2.2, des de la qual us
escric, sí.


> -- La primera vegada que he obert Gnome 2 em parlava completament en
> català però a partir de la segona s'ha passat a l'anglès. Com puc fer
> perquè torni a sortir tot en català? 

Continuo sense saber com solucionar això.


> -- L'arroba i l'euro no són al seu lloc (no els he trobat), tot i que sí
> que tinc accents, enyes i la ç (ce trencada), apòstrofs, etc.

Això ho he resolt amb una xapussilla que funciona: instal.lar l'applet
Keyboard Layout Switcher al panell i seleccionar el teclat espanyol. Ara
tinc un "es" al panell que no és que emprenyi, però si algú m'explica
com arreglar-ho sense aquest applet...


> -- Hi ha seleccionada una resolució de pantalla més gran de la que té el
> meu portàtil (el ratolí i les finestres se'm perden per la dreta)

dpkg-reconfigure xserver-xfree86

deixant tot com estava menys la resolució, que he posat la bona y tot
torna a rutllar bé.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: