[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindowsA Dimarts 01 Juliol 2003 23:50, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> Ara bé, el misteri d'aquesta pagineta continua. L'he refeta amb
> l'OpenOffice. En Linux, sense problemes. En Windows, no s'activaven els
> vincles tot i aparèixer les dreceres correctes en l'indicador d'adreces
> del IE. Aleshores, l'he refeta amb el Word 2000 :-( Llavors dins
> windows, cap problema, però dins Linux diu que les adreces de tal i tal
> vincle no existeixen, que tal directori o tal arxiu no existeix. Com pot
> ser això? Crec que, a l'últim, presentaré el material en la versió de
> Windows, però això és un colp baix: des de desembre estic amb Linux i ja
> quasi no feia servir Windows més que en casos molt excepcionals. La
> veritat és que m'emprenya el tema, però em corre pressa i crec que els
> qui s'ho han de mirar abans tindran W. que no pas Linux... El que més em
> fot és que no sé per què passa això. I tampoc no sé què mirar per a
> intentar resoldre-ho. Si se us acut res...

 Personalment no veig la edició amb Quanta gaire complicada, bé és cert que 
sempre que el fas servir aprens un xic més doncs t'acaves documentat sobre la 
implementació de tal etiqueta però en base si coneixes la estructura i te'ns 
una plantilla feta és d'alló més sencill d'usar.

 Crees la capçalera i peu, si hi ente'ns afegeixes una fulla d'estil (CSS) 
encastada a la capçalkera i llabors crees la estrucrura del text.

CONSELL: Un bon mètode seria editar-ho amb KWord per afegir el tipus/mida de 
font i llabors exportar-ho a HTML i pulir-lo amb el Quanta afegint-hi els 
enllaços i demés. (Amb Kate també pots exportar).

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: