[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindowsSón bones idees. Gràcies. També puc recórrer a l'O-Office. Només dues preguntes:

A) Hi ha algun programa que tingui una mica més de detalls estètics -senzills- que el Composer. La veritat és que no m'interessa fer coses massa barroques, però no he vist que el Composer ofereixi diverses possibilitats per a fer, per exemple, les transicions de pàgines etc. O potser no ho he sabut trobar. La veritat és que, per al que m'interessava, ja era prou, però una miqueta més de treball estètic, mentre no trenqui estàndards, no va malament.

B) Treballar amb el Kate o altres, m'hauria provocat el mateix problema que he tingut de compatibilitat Linux/Windows? Encara no he trobat solució a aquest problema i no sé què puc consultar per orientar-m'hi. A través del google no he trobat cap resposta.

Gràcies,

Josep-Antoni

Reply to: