[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no m'aclaro amb els pinshola! 

respecte a això dels pins i les versions, si es donés el cas (com el meu) de tenir paquets de testing i d'unstable en un mateix ordinador, hi ha alguna manera de saber exactament quins paquets estan a testing i quins a unstable??  podria reconduir la situació cap a una de les dues?

avui m'he estat llegint això dels pins en un howto de l'apt i sembla que podria retrocedir cap a la testing, però no estic molt segur de com fer-ho.

gràcies i salut!

pau.

el Thu, 26 Jun 2003 03:03:49 +0200
en/na Lluis <xscript@gmx.net> va dir:
Reply to: