[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no m'aclaro amb els pinsEl 24/06/03, a les 15:32:37, Ernest Adrogué ens deleità amb les següents paraules:
> On Sun, Jun 22, 2003 at 07:52:08PM +0200, Lluis wrote:
> >
> > a primer cop d'ull em sembla que es aixi...
> > que et dona un apt-show-versions -a mutt?
> # apt-show-versions -p hello -a
> hello   purge ok not-installed
> hello   1.3-18  testing
> 
> Que passa aqui?
> 
doncs que nomes hi ha una versio registrada a la base de dades, segons
sembla

de totes maneres, si dones mes prioritat a local que a testing, si la
versio instal.lada de local es superior a la disponible a local, no et
fara solet el downgrade, li hauras de dir explicitament amb 
apt-get install -t local hello

ens llegim
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth Reply to: