[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no m'aclaro amb els pinsOn Sun, Jun 22, 2003 at 07:52:08PM +0200, Lluis wrote:
>
> a primer cop d'ull em sembla que es aixi...
> que et dona un apt-show-versions -a mutt?

A veure, he tornat a començar de zero seguint les
instruccions d'aquesta pàgina:

http://www.isotton.com/debian/docs/repository-howto/repository-howto.html

La prova la faig amb el paquet hello. La versió
de "woody" és la 1.3-18, la de "potato" és la
1.3-16 que és el que tractaré d'instal·lar.

# cd /var/lib/apt/lists
# cat _var_debian_dists_local_main_binary-i386_Packages
Package: hello
Version: 1.3-16
Maintainer: Adam Heath <doogie@debian.org>
Depends: libc6 (>= 2.1)
Architecture: i386
Filename: local/main/binary-i386/hello_1.3-16.deb
Size: 19488
MD5sum: a9defe5d44eee6586a2aeac64d0d3224
Description: The classic greeting, and a good example
 The GNU hello program produces a familiar, friendly greeting.  It
 allows nonprogrammers to use a classic computer science tool which
 would otherwise be unavailable to them.
 .
 Seriously, though: this is an example of how to do a Debian package.
 It is the Debian version of the GNU Project's `hello world' program
 (which is itself an example for the GNU Project).
installed-size: 45

# cat _var_debian_dists_local_main_binary-i386_Release
Archive: local
Component: main
Origin: Debian
Label: Local Debian repository
Architecture: i386


O sigui que l'apt "reconeix" el paquet i la release. Amb
apt-cache show hello efectivament em surten dos paquets.
Però amb apt-show-versions no:

# apt-show-versions -p hello -a
hello   purge ok not-installed
hello   1.3-18  testing

Que passa aqui?

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.netReply to: