[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE en catalàOn dc, 2003-06-25 at 12:11, Tomàs Núñez Lirola wrote: 
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Si fas
> host:~$ apt-cache search catala

hehe... Fa tot just un any, si feies això potser et sortien 4 paquets...
Ara en surten 10. Ja sé que és una tonteria, però m'ha fet il·lusió
dir-ho. :)

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: