[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

no m'aclaro amb els pinsHola,

Tinc uns quants paquets que he posat al directori
/var/debian i vull que tinguin prioritat absoluta,
o sigui que si poso allà un paquet més antic del
que tinc instal·lat doncs que instal·li la versió
de /var/debian encara que sigui més antiga.

He configurat l'apt perquè trobi els paquets i he
posat el següent fitxer Release en el lloc apropiat:

Origin: Debian
Label: Local
Suite: local
Architectures: i386
Components: all
Description: Local Debian archive

He provat d'instal·lar alguns d'aquests paquets i
funciona. Llavors en /etc/apt/preferences i he
posat això:

Package: *
Pin: release a=local
Pin-Priority: 1999

Molt bé, oi? Doncs no fa cap efecte. Si tracto
d'instal·lar una versió anterior del mutt, no vol.

# apt-cache show mutt | grep "^Package\|^Version"
Package: mutt
Version: 1.3.28-2
Package: mutt
Version: 1.0.1-9
# apt-get install mutt
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, mutt is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.


-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.netReply to: