[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsOn Tuesday 17 June 2003 13:22, Antoni Bella Perez wrote:

> PD
> Digues quelcom del curs, que fas venir salivera...

Jeje, es tracta d'un curs intensiu introductori de 20 hores que donare 
la setmana que ve. L'organitza la UPC en el Campus de la Mediterrania:

    http://www.campusmed.net/

Em penso que costa 112 euros.

Comenc,a dilluns vinent i acaba divendres. En ell introduire el 
llenguatge i la seva cultura, programarem, pero tambe aprendrem a 
instal.lar, a buscar a la documentacio, a resoldre dubtes en el xat, i 
altres coses utils en el dia a dia.

El contingut el penjare a Internet quan acabem. Com que aquesta es una 
llista de Debian no ho anunciare, es clar, pero si algu el volgues 
nomes cal que em demani l'enllac, o doni un cop d'ull al meu blog a 
Advogato.

fxn
-- 
$_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y,gaudi,,,;map$,+=(split//)*(-1)**$e++,
(split)[.11_09,1.714];$.=qq~~!~m~erce~;$"=y,catalunya,,,$;=y,rambles,,,
$*=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<012?
"10$_":/^1/?"1$_":$_)for($**($**$%-$//$/),$%-$*,$,*$/,$***$***$*,$***$,
,$"*$@+$**$/,$**$,,$;,$***$***$*,$***$*,$.,$**$",$***$,,$***$***$**$,=>
~~$.,$"*$*,$***$/,$***$,,$,-$.,$"*$@+$**$/,$;*$/**$*,$",$.,++$@+by_fxn)Reply to: