[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsOn Tuesday 17 June 2003 12:23, jo mateix wrote:

> Estic preparant un curs de Perl en catala i m'agradaria saber si hi
> ha traduccions acceptades o si mes no comunes en argot nostre
> d'"array", "hash table" i "handle" com ara a "file handle".

Carai quina resposta, moltes gracies a tothom!

La veritat es que estic una mica indecis, l'unic terme que crec que tinc 
clar d'entrada es "taula hash", aquest m'agrada.

Dir-li "matriu" a un array em sona una mica estrany. Matematicament esta 
be en el sentit que tot array es una matriu. Pero com que no es cert 
que tota matriu sigui un vector i en els texts anglesos se sol 
distingir array d'array multidemensional, em fa l'efecte que estigues 
escollint un terme mes generic. No se que fare.

I a "handle" estic venut. A cercaterm sortien "ansa" i "nansa":

    Element que apareix a la pantalla de l'ordinador quan se
    selecciona un objecte gràfic, i que permet de modificar-ne
    la posició o les dimensions.

Per altra banda, no se si es perque "file descriptor" te un significat 
ben concret a C i per sota tens un nombre enter, a Perl anomenem al 
bitxo FH d'open FH, "foo" un "filehandle" i es un tipus de dada 
primitiu, aixi que la distincio es important. Potser podria anomenar-lo 
"descriptor" i cridar l'atencio sobre la discrepancia amb els convenis 
anglesos seguint el consell de l'Albert. M'ho rumiare.

A la carrera (mates a la central) crec que no vaig veure ni un terme no 
traduit fins que no vaig arribar al doctorat (que no vaig acabar), on 
veiem coses recents i no estava clara ni la nomenclatura anglesa. Segur 
que al darrere hi havia un esforc, i potser hauria de fer aquest mateix 
esforc, ara jo mateix.

Be, moltes gracies de nou :-).

fxn
-- 
$_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y,gaudi,,,;map$,+=(split//)*(-1)**$e++,
(split)[.11_09,1.714];$.=qq~~!~m~erce~;$"=y,catalunya,,,$;=y,rambles,,,
$*=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<012?
"10$_":/^1/?"1$_":$_)for($**($**$%-$//$/),$%-$*,$,*$/,$***$***$*,$***$,
,$"*$@+$**$/,$**$,,$;,$***$***$*,$***$*,$.,$**$",$***$,,$***$***$**$,=>
~~$.,$"*$*,$***$/,$***$,,$,-$.,$"*$@+$**$/,$;*$/**$*,$",$.,++$@+by_fxn)Reply to: