[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pàgines de projectesHola,

voldria penjar un projecte que he fet, en concrec el meu pfc. En principi 
tenia previst penjar-ho a la meva pàgina web. Bé no en tinc, però suposo que 
en tindré. La meva qüestió és sobre sourceforge. 

Havia pensat penjar-ho allà, però tenia la imatge que hi havia hagut marrons 
amb el programari lliure i gnu. Algú em pot posar al dia sobre aixó, i si és 
convenient penjar projectes a sourceforge?

Gràcies

Leo
Reply to: